2014-09-03 14:32 #0 av: [Kathja]1

Skillnaden på att hjälpa någon för att de är "svaga", eller för att man tror att de klara sig men gör det bättre med extra energi från dig.

Guided Meditation | Relationships w. Abraham Hicks: http://youtu.be/FIIAe-ouSt0