LoA-generellt

Synden straffar sig själv??

2014-08-31 10:21 #0 av: [Sol69]

Sitter och funderar på hur det fungerar inom loa Funderar

Om en person genom hot och utpressning utför tex psykisk misshandel och våldtäkt för att denne har ett känslomässigt vapen emot den andre personen. Kommer det då att kastas tillbaka till den första personen som en spegelbild och denne får sota för att den utför ondskefulla handlingar emot den andra personen.  Funderar

Hur reagerar universums lagar på sånt. Funderar

Sajtvärd på Druid & Shaman och på Astrologi i fokus

Anmäl
2014-08-31 19:52 #1 av: Älvan

Loa är inte karma om det är det du frågar?

Om du gör något ont mot en annan är du antagligen i en låg vibb. Då kommer den våldsamma personen dra till sig personer med låg vibb.

en önskning är även "jag vill inte bli misshandlad". Loa hör inte ordet inte. Särskilt stark blir önskningen om man ex är jätterädd då man tänker på att man inte vill bli misshandlad osv. Denne person som är rädd att bli misshandlad hela dagarna har en låg vibb. Troligt är att den våldsamma personen då kopplas ihop med den rädde då deras vibbar stämmer. Dessutom stämmer våldsverkarens önskan om att misshandla med den rädde personens önskan att (inte) bli misshandlad.

Det är ingen slump att misshandlade barn hamnar i misshandelsrelationer. De har tyvärr sänt ut önskningar att (inte) bli misshandlade. Detta går snabbt att reversera om man blir medveten om Attraktionslagen. Dvs det går faktiskt ganska lätt att bryta dessa mönster. LOA erbjuder omedelbar reversering. Dock blir det oftast en fördröjning för vårat hjärta och hjärna kan inte acceptera fullt ut vilken kraftfull lag LOA faktiskt är. De flesta av oss litar stegvis mer och mer på LOA.

Var det svar på frågan? Dvs man både kan och inte bli utsatt för det man själv utsätter andra för beroende på det man i tankar och känslor sänder ut.

Anmäl
2014-08-31 22:18 #2 av: SHIAWASE

Sol!!

Som älvan säger, man möter de personer och händelser som man vibrationsmässigt matchar. Helt enkelt.

Men samtidigt har vi själsmässigt en vilja att expandera och vi har därför också gjort vissa val hur vi vill att detta fysiska liv ska se ut, och det finns även karma med i bilden.

Så, att tex. som många väljer att göra , säga att " så den som blir misshandlad har gjort något fel? Är det hens fel att hen blir misshandlad",,

NEJ

Det är ingens FEL. Det finns inget fel på det sättet.  MEN vibrationsmässigt så matchar man händelsen.

Den som misshandlar  är ju i en dålig vibb, denne persons agerande kommer ju inte tillbaka till den personen som en boomerang effekt,  men den personen får vad den skapar.

MEN,,,,, OM man nu är utsatt för något såsom du beskriver.

För att kunna bryta ett mönster, så måste man först sluta att fokusera på den andre personen. Vad hen gör har inget med mig att göra det är  den personens problem. Det är inte min uppgift att döma någon annans handling. Min uppgift är att ta hand om mig själv, och det gör jag genom att ändra på min egen vibb. Att bestämma mig för att inte tillåta detta. Att vända mig mot mig själv, och jobba på att höja min egen vibration (finns massor av bra sätt!!!!) och att inte ägna tankar åt den personen, att inse vad den personen gör gentemot mig, har ingenting med MIG att göra!!

Om något har ett känslomässigt "Vapen" gentemot en själv, så måste man själv bryta detta mönster , genom att "avväpna" vapnet.

Jag säger ofta när det gäller tex. mobbing. Mobbing är en företeelse som aldrig kommer att försvinna. Tyvärr. MEN ett sätt att minska på sådana händelser är att inse sitt egna värde,, OM någon säger tex. IDIOT (haha,, lite för enkelt exempel men,,) till mig. Om jag inte lägger något värde i det ordet eftersom jag vet att jag är en fantastisk person,, då kommer den som mobbar inte att fortsätta, eftersom hen inte får någon reaktion. Men om jag reagerar och blir ledsen, blir mindre, så göder jag mobbaren till att fortsätta och eskalera vidare.

Vi har alla ett val. Vi väljer själva hur vi reagerar, och vad vi tillåter i våra liv.

Inte så enkelt först, men med övning, så går det! Och då kan man vända situationer och skapa sitt liv såsom man vill. 

Genom att vända fokus mot sig själv, INTE på andras handlingar!!

You are the Creator of YOU, not of things...If you Create the YOU that you want to be everything else will fall in place.

Shiawase

Anmäl
2014-09-01 07:34 #3 av: [::Vera::]

Lagen om attraktion bygger på att allting i universum är energi och har en viss frekvens. Även varje tanke o känsla har en specifik frekvens. I övrigt så har shia o älvan beskrivit bra. Loa fungerar med exakthet och precision, och vet inte vad rätt och fel är i mänsklig bemärkelse.
Om synden straffar sig själv... Synd och straff är inget som naturlagar vet något om. Det är människor som hittat på de orden för att skaffa sig falsk makt genom att framkalla rädslor

Anmäl
2014-09-01 08:12 #4 av: SHIAWASE

Precis Liv!!!

You are the Creator of YOU, not of things...If you Create the YOU that you want to be everything else will fall in place.

Shiawase

Anmäl
2014-09-01 08:16 #5 av: rore

HjärtaPrecis så Liv-74

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2014-09-01 10:24 #6 av: [Kathja]1

"Synd" och "att synda" kommer från bibeln och betyder att missa målet  - målet i sig, hela skapelsens mål, är att vi ska leva i kärlek. Att göra saker som de du nämner Sol är att inte vara kärlek, vare sig till sig själv eller andra. That´s it.

Gud/Universum/Alltet säger inget om det - MEN skapelsen är gjord som sådan att det vi ger är det vi får rent energimässigt. Så ger vi "ickekärlek" så får vi det samma tillbaka. Men inget är rätt eller fel, bra eller dåligt. Allt bara är. För i allt som händer dig i ditt liv ligger det du önskade att uppleva innan du klev ner på jorden, och i allt som sker blir du vägledd mot kärlek. 

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl