2013-11-08 11:14 #0 av: rore


" Jag tänkte först att denna inte passade så bra här, men insåg sedan att LoA funkar åt båda håll. Kanske har ni redan läst den. Har lagt in den på andra saiter också.
 

Allting som jaget upplever Är sant i den tolkning som jaget gör i den verklighet som den befinner sig i. Känslor, tankar, iakttagelser och den yttre formens struktur formar!

 

Kärleken, längtan, hopp och drömmar och den barnsliga naiva nyfikenheten inför livets mirakler. Göms bakom muren av rädsla, som hotar med utanförskap. Om den inte följer normen för den yttre verklighetens massa.


Där kärleken till Livet blivit en handelsvara och som tycks löna den som överger sig själv - för att finna gemenskap i den yttre världens form och norm.

Straxt uppenbarar sig den tysta Vetskapen om livets spel, om rollerna som har delats ut, och som så många gånger spelas så väl, att vår inre sanna natur göms och övertäcks med de föreställningar och tolkningar som vi gjort i våra försök att passa in.


Rädslan ramar in vårt varande i ett försök att skydda oss från Livets smärta. Fast i själva verket kväver Rädslan vår själs verkliga natur. Vi isoleras från vår livskälla och vi kämpar för vår överlevnad, för vår rätt att existera genom åtskilliga Inlärda och nedärvda försvar.

Det stora, djupa, svarta och bottenlösa hålet inombords tycks vilja sluka oss. Ju mer vi kämpar emot desto starkare blir de inre virvlarna som drar oss nedåt.

 

Längtan efter kärlek och gemenskap får många av oss att betala ett högt pris, , som resulterar i en tyst gnagande känsla av utanförskap och som visas för oss genom övergivandet av oss själva!


Knappt märkbart börjar illusionens slöjor att rivas.

Inget är som vi från början trodde, för Livets pussel är oändligt mycket större än så.

Den tomma, djupa, svarta håligheten inombords får en botten, en plattform att landa på. Mjukt och omslutande. Den är inte ett evigt fallande. Fallande skapar vi själva när vi flyr från det som skapar kaos och förvirring inom oss.