2013-06-07 18:53 #0 av: [Kathja]1

Livet ÄR. Livet är det som ÄR. Livet har ingen form, inget utseende, inget kön. Livet har ingen färg, ingen doft, ingen storlek. Livet är ALLA former, alla utseenden, alla färger, dofter, storlekar. Livet är bägge könen och även utan kön. Livet är alltet och allting, och det är ingenting ur vilket allting framträder. Det finns inget livet skapar som inte är livet självt. Allt du ser överallt omkring dig är uttryck för livet. Livet är allting. Det strömmar genom dig och genom allting. DU är ett uttryck för livet, och livet är du, i ett uttryck av sig självt som är du.

~ Byt så sedan ut "Livet" mot Gud. ♥

(Från boken Morgondagens Gud av Neal Donald Walsh, dagens boktips!)