2013-01-18 13:07 #0 av: MissInAction

Idag valde jag ett LoA-kort och på det står på framsidan: Action Inspired from Aligned Thuoghts Is Joyful Action.

På baksidan står: Action offered from a place of contradicted thoughts is hard, unsatisfying work and does not yield good results; but when you really feel good about jumping into action, thit is a clear sign that you are not offering thoughts that are contradictory to your own desires.

Med andra ord. Tvivel och motstridiga tankar (och därmed känslor) leder till omvägar till det vi önskar, och det kan bli svårt att hitta dit. Om vi däremot är fokuserade på vart vi vill, blir det mycket enklare att handla i enlighet med vår önskan!