Om Law of Attraction

Naturlig Lag - Del 1

2011-01-19 13:45 #0 av: retep

Jag vet att, alla mina ännu inte uttalade önskningar redan existerar i fröform.

 

Del 1.

 

Om jag får börja där, där invid Källan, dit där vi vill komma med våra liv.

Med vår förståelse för hur att använda Lagen om attraktion.

Naturlig Lag det är en Universell lag!

Det är Medvetande, det är Intelligens och en Kreativ Intelligens.

Denna naturliga lag eller kosmiska ordning, är ett förenat fält för alla de lagar som ligger till grund för Skapelsens alla uttryck.

Det är allt ifrån Universums lagar till de lagar och den ordning, de regler och förutsättningar som styr våra liv.

Lagen om Karma och Lagen om Attraktion är de som jag vill försöka ge en glimt av här.

Livet, det är inte i första hand en skola och vi är inte här för att lära oss!

Det är mer så att vi är här för att påminnas om vårt egentliga Jag, om den verklighet och kunskap som flödar ur Källan.

All kunskap, ja allt vi kan föreställa oss och allt bortom det, har sin grundstruktur i denna Livets Källa.

I detta oändliga förenade fält bortom vår vardags uppfattning, finner vi Medvetande. Det är det allomfattande enhetliga Medvetandet, den rena Intelligensen bakom allt skapat.

När denna Intelligens uttrycker sig, som en Kreativ Intelligens, då tar kunskapsstrukturen form och uttrycker sig i Naturlig Lag, i Karmalagen om orsak och verkan och i Lagen om Attraktion.

De är lagar så nära sammankopplade att vi kan betrakta dem som en och densamma. Komplexa och outgrundliga och därmed inte helt möjliga att förstå eller redogöra för. - Ett litet försök från min sida vill jag ändå ge mig på, för att tillslut ta oss tillbaka till där vi är med våra önskningar idag.

Karma eller orsak och verkan är en övergripande lag som först blir giltig utanför källan. Det sker i det relativa livet, då när fröet spricker och vardagslivet uppstår.

Om vi föreställer oss orsaken som fröet och ser det som den kunskapsstruktur som tar form. Då ser vi fröet spricka och verkan som uppstår. Då kan vi få en bild av den naturliga process livet och vi alla är en del av.

Tittar vi på strukturen och gör en liknelse med den in ett frö.

Då vet vi att ur detta frö, växer det fram en magnifik blomma. Vi vet att all information för blommas liv färg och form, finns lagrad i en vilande intelligent struktur inuti fröet. När Medvetandet och den intelligenta strukturen blir kreativ, stimulerad av yttre faktorer som ljus och vatten. Då startar den sin skapelseprocess, från frö till blomma.

Denna samverkan mellan det inre och det yttre gäller också för Lagen om attraktion.

Tänker vi på strukturen som en informationsbank, som redan innehåller fröet för alla våra önskningar och ser hur dessa är sammanlänkade med vår karma. Hur våra handlingar, eller verkan, hur den kan begränsa orsaken eller flödet att uppstå obehindrat. Då förstår vi hur vårt karma kan bli begränsat och hämmande för flödet, genom våra ogynnsamma handlingar och obetänksamma saker vi gör.

Vi förstår nu också att alla våra ännu ej uttalade önskningar redan existerar i fröform.

Fortsättning följer.

Anmäl
2011-01-19 18:08 #1 av: szirius

Jättefint skrivet. Det är en fantastisk tanke som gör hela mig lycklig, att tänka att allt redan finns i fröform. Visst är det ju så! Alla som någon gång odlat själv , eller funderat djupare på vilket under det är att ur ett litet, litet frö så kan en enorm ek skapas! Det var ju bara en "tanke" i det där lilla fröet.

Och apropå flödet så har jag mer och mer inte bara en tanke kring detta, utan en reell känsla. Jag ser det som att det finns en kärleksenergi runt oss och alltid, och att det är när man är i balans, eller i samma våglängd som denna energi, som man liksom "kopplas in" och upplever den där kärleken inom sig. Det handlar alltså inte om att SJÄLV känna eller skapa kärlek, utan det handlar om att ÖPPNA sig för den. och då kan den flöda igenom oss. Och är vi stängda, så kan vi inte uppleva det flödet.

Det finns någon historia om acceptans också , som poppar upp nu:

" Har du någonsin sett ett frustrerat äpple som vill vara ett päron? Nej, för ett äpple vet att det är ett äpple och vilar nöjt i det."

Vi kan också lära oss att vila nöjt i det vi redan ÄR, i stället för att frustrerat vilja bli något annat. Oskyldig

Anmäl
2011-01-19 21:02 #2 av: NiklasEri

Fröet öppnas, förr eller senare!

 

/ Niklas

Anmäl
2011-01-20 08:49 #3 av: rore

Åhh!

Artikeln slår an på strängarna inombords. Allt finns redan där,,,,*glad*

"Lagen om Karma och Lagen om Attraktion är de som jag vill försöka ge en glimt av här.

Livet, det är inte i första hand en skola och vi är inte här för att lära oss!

Det är mer så att vi är här för att påminnas om vårt egentliga Jag, om den verklighet och kunskap som flödar ur Källan."

Tack Peter!

 

#1 Härligt tillägg av dig SziriusKyss

"Det handlar alltså inte om att SJÄLV känna eller skapa kärlek, utan det handlar om att ÖPPNA sig för den. och då kan den flöda igenom oss. Och är vi stängda, så kan vi inte uppleva det flödet."

 

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2011-01-24 11:54 #4 av: Liveva

Härlig artikel!

Jag ser fram emot att få läsa nästa del, för allt som gör att jag påminns om vem jag är gör mig lycklig och ger mig näring.

Tack Peter!

#1 Bra påminnelse om att öppna sig, tack för det Szirius.

Anmäl
2011-12-28 16:48 #5 av: whiteshark

Bra funderingar ;-)

 

Anmäl
2012-08-08 09:57 #6 av: retep

Att påminna sig om...att alla våra ännu ej uttalade önskningar redan existerar i fröform.

Anmäl
2012-08-08 11:22 #7 av: SHIAWASE

Just precis! Allt existerar redan i froform, sa vi kan ju bara slappna av!! Bra att bli pamind ibland.

Och aven att vi ar inte har for att lara oss, utan for att MINNAS!! minnas och expandera:)

You are the Creator of YOU, not of things...If you Create the YOU that you want to be everything else will fall in place.

Shiawase

Anmäl
2012-08-08 12:10 #8 av: [Evigheten]

Precis Shiawase! minnas och bli påmind, för även om man förstår hur allt fungerar så behöver man påminna sig själv i början för att använda det man vet inom LOA till sin fördelTungan ute

Anmäl
2012-08-08 12:39 #9 av: retep

Även fast vi inte vet hur allt fungerar, inte heller LoA!
Så finns redan all den kunskapen lagrad i en oskapad struktur i fröets kärna!
Att minnas och få en ny insikt är att på en fin nivå då fröet börjat gro uppfatta kunskapen och inse ett större sammanhang.
Att uppfatta helheten bakom alla sammanhang och erfara fröet innan det gror. Det ger en helt ny och större insikt.

Anmäl
2014-01-20 14:07 #10 av: Mandra


Det är mer så att vi är här för att påminnas om vårt egentliga Jag, om den verklighet och kunskap som flödar ur Källan.

Är inte helt säker på att jag begriper vad du säger men jag tror att du menar att ALL kunskap redan finns inom oss, i fröform, och att vi bara behöver minnas den.

Sen tar du en liknelse om ett frö. Ur ett ekollon växer en ek. Ur ett embryo växer en människa. Ur ett solrosfrö växer en solros. Ok, så långt är jag med.

All info om hur eken/människan/solrosen ska se ut som färdigvuxen finns i dess frö. Så långt är jag med...men sen??

Ur Källans frö växer nämligen hela Universum ...det gör det nog inte ur något annat frö, eller hur? Vilket betyder att BARA i Källans frö finns all kunskap!

I alla andra frön finns bara en begränsad del av av som finns i Källans frö!

Inom det shamanska finns ett uttryck som säger ungefär så här: Du kan bara släppa in så mycket kraft/energi/kunskap som ditt medvetande har kapacitet att ta emot.

Vilket i klartext, i detta sammanhang, betyder att du bara kan ta in (öppna upp) så mycket som din andliga utvecklingsgrad tillåter.

Ett "väsens" form (en blomma, ett djur, en människa) form är ett direkt fysiskt uttryck för dess andliga medvetandenivå och de specifika kunskaper och färdigheter som den nivån innehåller.

Så, nej, vi kan inte bara öppna upp för all kunskap från Källan med mindre än att vi har samma utvecklingsnivå som Källan - och det har vi inte - då skulle vi vara Källor allihop.

Skämtar

Shamanism, shamanskt helande, självutveckling och medvetandegörande coaching på nätet:

En stig med hjärta

Anmäl
2014-01-20 15:29 #11 av: retep

Mandra!

Vi är Källor, eller rättare sagt, vi är alla Källan, på Källans nivå, i det förenade Medvetandefältet. Allt är förenat här, hela Universum i fröform. Helt i sig själv, i fröet, i Medvetandet, i Existens. Detta samtidigt med att också vara hela det skapade fysiska universum.

 Så samtidigt som vi bara är Medvetandet, Källan, är fröet, så är vi också fröet som gror och grott, är det som flödar ur Källan!

- Och i det är vi alla medvetna på olika nivåer. 

Alla frön, alla källor, är i sig Ett och samma Universum. Bär i sig, med sig det, i varje individ, i varje väsens universum!

Människan har förutsättningar att helt och fullt minnas och bli medvetna om sin egentliga existens och utifrån fröet eller källans nivå vara medvetna om Medvetandet och allt som spirar och flödar ur Det.

Inget annat "väsen", ingen form av växt eller djur har den möjligheten, att bli Självmedveten. Däremot finns andligheten där och den rena intelligensen där,  för oss att samverka med.


Du har rätt i att "Du kan bara släppa in så mycket kraft/energi/kunskap som ditt medvetande har kapacitet att ta emot."

Samtidigt är det så att vi alla oavsett vilken medvetandenivå eller medvetandekapacitet vi har, så har vi alla inbyggt förmågan att transcendera och gå bortom. Erfara Det Rena Medvetandets Ocean, erfara och ta del av fröet innan det gror, erfara och ta del av kraften, energin, kunskapen i sin ursprungliga dynamiska struktur, innan den flödar ut, ur Källan.


Anmäl
2014-01-21 12:54 #12 av: Mandra

Det här är svåra saker reptep. Skämtar

Transcendens = något som ligger bortom den empiriska sinnevärlden

Transcendera = att gå bortom, överskrida en gräns

Inom meditation talar man oftast om att "gå bortom tanken".

Detta tillstånd upplevs oftast som ett slags tomrum, att man för ett ögonblick är befriad från tankar. 

Men vad finns egentligen bortom denna gräns? Du säger Det Rena Medvetandets Ocean. Och att du kommer i kontakt med Källans rena medvetande fullt ut, om jag förstått dig rätt. Men är det verkligen så?

Inom TM beskrivs det bl a så här:

Den verkliga erfarenheten av att vara sig själv.

Upplevelsen av vår sanna natur.

 Att gå bortom tanken, att erfara sin innersta verklighet, sin sanna natur säger mig bara att jag går bortom mina egna tankar, upplever min egen sanna natur och mitt eget rena medvetandes ocean - det säger inget om att jag upplever Källans motsvarigheter faktiskt.

Det är DITT rena medvetande, DIN inre sanna natur du kommer i kontakt med när du transcenderar. Hur stor del av den som är gemensam med Källan sägs det inget om. Och den är faktiskt bara så stor som din andliga nivå tillåter.

Maharishi själv talar om 4 högre medvetandetillstånd, Det transcendenta (kosmiskt medvetande), gudsmedvetande, enhetsmedvetande och Brahmanmedvetande.

Det som händer när man mediterar är att man får små korta glimtar av kosmiskt medvetande. Och jag skulle inte säga att dessa glimtar kommer för att man når Källan - utan vi har alla en del av Källan inbyggd i oss - nämligen vår Ande - och det är den man får kontakt med.

En direkt kontakt med Källan - för att inte tala om att få tillgång till dess hela potential och kunskap - är något helt annat.

Shamanism, shamanskt helande, självutveckling och medvetandegörande coaching på nätet:

En stig med hjärta

Anmäl
2014-01-21 15:48 #13 av: retep

Mandra!

Jag ser ingen motsättning i det du säger, men jag har samtidigt en liten annan erfarenhet och syn på saken!

Alla olika namn och ord vi använder för att beskriva det som är bortom, de kan egentligen inte förklara något alls!

Försöker gärna ändå att klargöra hur jag ser på det.

Jag använder bara orden Källan, Oceanen, Fröet, Rent Medvetande, Varandet och Transcendens...för att försöka ge en bild av Ett och samma tillstånd.

Om vi börjar med de klassiska benämningarna Samadhi, Atman, så representerar de det samma som Transcendentalt Medvetande, tillståndet av själsmedvetenhet.

Det är ett helt eget tillstånd, precis som vårt vardagsmedvetande, sömnen och drömmen är olika medvetandetillstånd.

(Vet inte om du fick eller minns denna förklaring då du lärde dig TM? Tanken som små bubblor som stiger upp till ytan från tankens källa?)


Det är inte som de övriga tre ett medvetandetillstånd som är knutet till individen eller personligheten, utan, det är Det Universella Medvetandet. Det är Oceanen fylld med individuella droppar. Det är Källan för våra känslor, tankar och upplevelser i vardagen.

Så det är inte mitt, inte "DITT rena medvetande, DIN inre sanna natur du kommer i kontakt med när du transcenderar" Det är Det gemensamma Medvetandet. Ett förenat medvetandefält.

Att transcendera och erfara Samadhi, detta Universella Medvetandefält har vi alla gjort, oberoende av vad vår andliga nivå tillåter.

Det vår andliga nivå tillåter är hur mycket av denna erfarenhet, detta Medvetande, vi med vårt individuella medvetande kan uppfatta.

Kosmiskt Medvetande är ett femte medvetandetillstånd. Det inträder då vi permanent  har tillgång till och är medvetna om Det Transendentalta Medvetandet. Medvetna om Själsmedvetandet, i och under vårt vardagliga medvetande och medvetenhet.

I Kosmiskt Medvetande är vi också medvetna under sömnen och drömmen.

Transcendentalt Medvetande tillsammans med vaken, drömmen och sömnens olika medvetandetillstånd är Kosmiskt Medvetande.

Detta är tillståndet av Upplysning, som i sin tur utvecklas vidare till högre tillstånd av upplysning, nivåer av Gudsmedvetande, Enhetsmedvetande, Brahman.

Som du säger så får vi kontakt med Anden i Källan, då vi transcenderar.

Men Källan har vi inte bara som en del av oss, utan helt och fullt.

Att vi sen kanske endast får korta glimtar av av Det Transcendenta, av Anden... och så på ett ögonblick är tillbaka i vårt vardagliga individuella medvetande.

 Det betyder inte att vi får och har tillgång till hela dess potential och kunskap. Det det får vi däremot när vi uppnått Kosmiskt Medvetande och börjar utvecklas härifrån.

Anmäl
2014-01-22 05:05 #14 av: Mandra

Jag förstår vad du säger, tror jag. Och tydligen blandade jag ihop saker och ting - vääääldigt läääänge sedan jag använde den här terminologin. Nörd

Jag har faktiskt upplevt kosmiskt medvetande under sömn en gång när jag var i Norberg och rondade. Jag upplevde det som jag lixom stod bredvid och såg mig själv drömma och vad jag drömde.

Något halvår efter jag slutade med TM (1990) så stötte jag på några Läror som gemensamt kallas för De Parallella Kunskaperna. Det är flera Läror egentligen, som var och en står för sig själv, men de har också vissa saker gemensamt - därav att de är "parallella".

Det här är allihop mkt gamla esoteriska Läror och eftersom de är så gamla kan man hitta inslag i dem från flera olika traditioner - t ex från Veda. Eldens Lära är den som syns mest utåt och den sägs härröra från antikens Grekland.

Till största delen är alla dessa Läror hemliga. Jag har, allt sedan jag upptäckte dessa Läror, varit anhängare av dem. Jag är också läke terapuet i Elden.

Inom dessa Läror har man en helt annan världsbild än t ex den du återger. Så anser man t ex inte att kärleken är det högsta och inte heller att kärleken är alltings grundenergi eller att vi är "födda ur kärlek". Man har också en annan syn på det här med Upplysning. Man har helt annorlunda syn på vem Gud är, vem Jesus är, vad Källan är (man säger Ljuset, själv föredrar jag ordet Källan). Man anser inte heller att Källan/Ljuset är liktydigt med begreppet Gud.

Jag har testat och undersökt de här Lärorna i 23 år och kommit fram till att det de säger stämmer. Men, med det inte sagt, att alla andra sätt att se på saker och ting är fel.

Utan man säger att "sanningen" skiftar utifrån vilken medvetandenivå man ser den (men där finns totala osanningar också).

Man talar om relativa sanningar och absoluta sanningar. Relativa sanningar är sanningar som är sanna på vissa bestämda medvetandenivåer. Absoluta sanningar är sanningar som är sanna på samtliga medvetandenivåer (inklusive Källan själv). Det finns mkt få absoluta sanningar. Jag känner bara till ett par tre stycken.

Jag är tämligen säker på att LOA tillhör kategorin "absolut sanning". I övrigt hör hit t ex" Allting rör sig". Vilket då kan sägas strida mot andra läror uppfattning om t ex Nirvarna, det Upplysta tillståndet - som ofta sägs vara tomt och stilla.

Jag utgår ifrån dessa Läror ofta när jag säger något, men det är inte så att jag bara litar på dem blint och håller med till 100%. Men jag har testat dem (shamanskt - jag har ju fördelen att kunna resa och titta efter om något är sant eller inte) och funnit att det som sägs är väldigt pålitligt.

så när jag nu säger att jag ändå inte håller med dig riktigt i ovan, så lutar jag mig på dessa Läror och mina egna erfarenheter av dem.

Shamanism, shamanskt helande, självutveckling och medvetandegörande coaching på nätet:

En stig med hjärta

Anmäl
2014-01-22 05:27 #15 av: Mandra

Fördelen med att diskutera saker är att man får ut saker ur sig själv så att man själv ser dem tydligare. Skämtar

Det hände mig nu när jag skrev föregående inlägg. Så nu är det bäst att jag skriver ner detta, innan jag glömmer det. Glad

Jag har aldrig egentligen funderat över om LOA är en relativ eller absolut sanning - men plötsligt slog det mig bara att den måste vara det. LOA reflekterar och drar till sig - vilket då måste betyda att även Källan gör det (ibland sägs ju att Källan frambringat Skapelsen för att spegla sig själv). Syftet med att det reflekterar är ju att man ska kunna se sitt inre och på så sätt få veta vad som behöver utvecklas/rättas till.

I förlängningen betyder detta då att även Källan behöver denna reflektion  - för att kunna utvecklas. Många människor, inklusive mig själv kanske, ser på den som något fast - men om den här tankegången är korrekt, så är den ju inte det. Lite intressant tycker jag.

"Allting rör sig" är ytterligare en absolut sanning - även Källan (jag har erfarit det) och allt som rör sig förändras. Och syftet med rörelsen > förändringen i Skapelsen är utveckling - alltså måste utveckling även vara syftet för Källan (Ljuset).

Hum, måste fundera lite mer på det, men kom gärna med lite input. Oberörd

Shamanism, shamanskt helande, självutveckling och medvetandegörande coaching på nätet:

En stig med hjärta

Anmäl
2014-01-22 10:47 #16 av: retep

Mandra!

Om vi nu fortsätter att kalla det Källan och förhoppningsvis menar det samma? För min del ett förenat fält för alla naturlagar, ett Medvetandefält, Den grundläggande intelligensen för allt som sedan manifesteras i det yttre relativa.

Då blir min input att det som rör sig i Källan är själva Medvetandets omanifesterade struktur, Intelligensens dynamik.

Det är en självrelaterande dynamisk rörelse, men samtidigt i sig själv oföränderlig och Absolut.

Det som Är det som förblir vad det Är och som blir det, det är, för att reflektera och veta vad det är det Är

OM

THAT IS THE WHOLE.

THIS IS THE WHOLE.

FROM WHOLENESS EMERGES WHOLENESS

WHOLENESS COMING FROM WHOLENESS

WHOLENESS STILL REMAINS


Anmäl
2014-01-22 11:48 #17 av: Mandra

Enligt De parallella Kunskaperna finns en Lag för det här jag talade om att "allting rör sig", nämligen Rörelselagen (ibland också kallad Tallagen - inte densamma som man använder inom numerologi - för att den är numerisk i sin utformning).

Rörelselagen är den allra viktigaste av alla Universums lagar och även Källan (Ljuset) lyder under den (allting är underordnad den).

Tallagen utgör en specifik dialektisk synpunkt, den säger att:
a) allting som existerar har uppstått ur någonting annat
b) allting som existerar är på väg någonstans

Den lyder så här:

"Allt är ett och allt strävar mot att bli ett.
Av ett har det blivit tre och tre vill bli ett:
Av tre har det blivit fyra, för att fyra ska bli ett.
Av fyra ska det bli två,
för att två ska bli ett."

Det här betyder att allting - inklusive Källan/Ljuset rör sig (på ett visst sätt - genom fyra olika "epoker". Just nu befinner vi oss i epok fyra. Ju större talet är, desto större är Ljusets/Källans inverkan. Och ju lägre, desto större är "det skadligas" inverkan.

Sen är det också så att enligt De Parallella Kunskaperna så finns det 10 Upplysningar (10 Nirvarnor) - detta är mina ord på det hela. Den Upplysning man talar om i österländska religioner är, enligt detta synsätt, Upplysning nr 1, den första.

Det tar alltså inte slut där man säger att det tar slut (och alla som är/varit Upplysta vet detta, men talar inte om det), utan det finns en oändlig massa nivåer över det som buddisterna kallar Nirvana, nämligen 90 stycken.

Så, nej, Källan/Ljuset är inte oföränderligt. SkämtarShamanism, shamanskt helande, självutveckling och medvetandegörande coaching på nätet:

En stig med hjärta

Anmäl
2014-01-22 13:40 #18 av: retep

 Okey, då får vi bara ha olika uppfattningar om det! 

Anmäl
2014-01-22 14:36 #19 av: [Kathja]1

Vad är De parallella Kunskaperna?

Utan att veta det tänker jag att det är självklart att det du kallar källan/ljuset  - jag kallar det för GUD - är föränderligt på sätt och vis. Allt är ALLT och det blir inte mer eller mindre, men detta ALLT förändras, tar olika former. Men detta lär jag mig gärna mer om, så läs-tips tas emot. 


HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2014-01-22 15:04 #20 av: Mandra

#18 av retep japp, det går bra. :)

Shamanism, shamanskt helande, självutveckling och medvetandegörande coaching på nätet:

En stig med hjärta

Anmäl
2014-01-22 15:08 #21 av: Mandra

#19 av Kathja-R Tyvärr är alla böcker som skrivits om detta på svenska slut på förlaget. En del finns på biblan. Jag har skrivit en hel del om detta inne på Alternativa behandlingar. Kan hämta hit det för den som önskar.

Om du läser på engelska kan du titta här:

javascript:nicTemp();

Shamanism, shamanskt helande, självutveckling och medvetandegörande coaching på nätet:

En stig med hjärta

Anmäl
2014-01-22 15:19 #22 av: retep

Att ALLT tar olika former är en sak!

Att ALLT förblir ALLT är en annan!

Anmäl
2014-01-22 15:21 #23 av: Mandra

#22 av retep Ja kanske det - men du sa väl att Källan inte förändras. var mer det jag tog fasta på.

Shamanism, shamanskt helande, självutveckling och medvetandegörande coaching på nätet:

En stig med hjärta

Anmäl
2014-01-22 15:29 #24 av: [Kathja]1

#21 Jag har inga problem med att läsa på engelska, så tar gärna emot tips. Kan ju gå in och söka inne på Alternativa oxå om det finns lite (eller mycket) att läsa där.

#23#22 - Det visar bara att det är lätt att missförstå då vi läser utifrån våra "glasögon". Skämtar

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2014-01-22 16:05 #25 av: retep

Mandra!

Det är antagligen för att vi har olika uppfattning, ger olika betydelse till vad Källan står för.

Som sagt så är Källan för mig detta omanefisterade Universella, Absoluta Medvetande, där ALLT bara är ALLT utan att finnas till i fysisk form i det yttre relativta

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.